Styrelsen

Styrelsen för Logistiksektionen består av studenter från något av sektionens tre program. Vi verkar för att alla logistikstudenter ska ha en så god studiemiljö som möjligt. Bland annat anordnar vi olika typer av event, företag- och alumnföreläsningar och kursutvärderingar.

Har du frågor eller förslag till styrelsen? Kontakta info@logistiksektionen.se.

Isak Hake
Ordförande
ordf@logistiksektionen.se

Jonas Larsson
Vice ordförande
viceordf@logistiksektionen.se

Mikaela Karlsson
Kassör
kassor@logistiksektionen.se

Sarah Bohman Axelsson
Projektledare LOGIN
projektledare@logistiksektionen.se

Elsa Bylin
Studienämndsordförande
snordf@logistiksektionen.se

Linus Westerberg
Vice Studienämndsordförande
vicesnordf@logistiksektionen.se

Tilda Trulsson
Näringslivsansvarig
naringsliv@logistiksektionen.se

Simon Karlsson
Alumniansvarig
alumni@logistiksektionen.se

Henrik Andersson
Tryck & PR
info@logistiksektionen.se

Pontus Thörn
Arbetsmiljöombud
amo@logistiksektionen.se

 

Johan Sten
Rekryteringsansvarig
rekrytering@logistiksektionen.se

Max Barkö
Eventansvarig
event@logistiksektionen.se

Representanter från festerier

Simon Joelsson
Festerichef KTS (3Cant)
3cant@logistiksektionen.se

Filip Knutsson
Fest och sittning (Escort)
escort@logistiksektionen.se