Styrelsen

Styrelsen för Logistiksektionen består av studenter från något av sektionens tre program. Vi verkar för att alla logistikstudenter ska ha en så god studiemiljö som möjligt. Bland annat anordnar vi olika typer av event, företag- och alumnföreläsningar och kursutvärderingar.

Har du frågor eller förslag till styrelsen? Kontakta info@logistiksektionen.se.

Jonas Larsson
Ordförande
ordf@logistiksektionen.se

Amanda Svensson
Vice ordförande
viceordf@logistiksektionen.se

Anthony Fredriksson
Kassör
kassor@logistiksektionen.se

Moa Bergström
Projektledare LOGIN
projektledare@logistiksektionen.se

Elsa Bylin
Studienämndsordförande Civilingenjörsprogrammen snordf.civilingenjor@logistiksektionen.se

Viktor Blyberg  Studienämndsordförande kandidatprogrammen snordf.kandidat@logistiksektionen.se

Carl Sundquist
Näringslivsansvarig
naringsliv@logistiksektionen.se

Henrik Andersson
Alumniansvarig
alumni@logistiksektionen.se

Rasmus Ampén
Info & PR
info@logistiksektionen.se

Johanna Lindberg
Arbetsmiljöombud
amo@logistiksektionen.se

 

Agaton Långh
Rekryteringsansvarig
rekrytering@logistiksektionen.se

Stina Andersson
Eventansvarig
event@logistiksektionen.se

Representanter från festerier

Elin Neander
Festerichef KTS (3Cant)
3cant@logistiksektionen.se

Ida Hagsten

Vice general (Escort)
escort@logistiksektionen.se