Välkommen till Logistiksektionen

Sektionen för civilingenjörsprogrammet i kommunikation, transport och samhälle (KTS), kandidatprogrammen i samhällets logistik (SL) och flygtransport och logistik (FTL) samt masterprogrammet Intelligent Transport System and Logistics vid Linköpings universitet (Campus Norrköping)

Nu söker vi personer till Logistiksektionens styrelse 23/24!

Läs postbeskrivningar och anmäl intresse nedan

Logistiksektionens och logistikprogrammens jubielumsmärken är beställda från mera.se