Välkommen till Logistiksektionen

Sektionen för civilingenjörsprogrammet i kommunikation, transport och samhälle (KTS), kandidatprogrammen i samhällets logistik (SL) och flygtransport och logistik (FTL) samt masterprogrammet Intelligent Transport System and Logistics vid Linköpings universitet (Campus Norrköping)

Intresserad av att köpa en Logistik-väska?

Skicka ett mail till info@logistiksektionen.se, så ordnar vi det!

Logistiksektionens och logistikprogrammens jubielumsmärken är beställda från mera.se