Välkommen till

Logistiksektionen

Evenemang

Ovveinvigning

Den 9/11 invigdes ettans ovvar. Dagen började med lite lekar i folkparken och efter det en runda med stationer anordade av TekFaks föreningar. Styrelsen var också på plats och hade en matsstation! Kvällen avslutades med gemensam förfest innan 90-talskravallen på Trappan.

Höstmöte

Den 5/11 hade sektionen vårmöte, där bland annat tre nya styrelsemedlemmar valdes in:
Erik Johansson, Projektledare EDGB LOGIN
Vilma Björk Öhrfelt, Vice Ordförande
Daniel Wallin, Vice Studienämndsordförande