Studienämnd

Syftet med studienämnden är att granska och upprätthålla god kvalité på utbildningen. Detta görs genom att aktivt verka för förbättring och utveckling av de kurser som ges samt genomföra utvärderingar av så gott som samtliga kurser som logistikstudenter läser. Studienämnden fungerar som en länk mellan studenterna, examinatorerna och universitetsledningen.

För att kunna genomföra så många kursutvärderingar som möjligt av kurserna som sektionens studenter läser finns det klassrepresentanter i nästan alla klasser i årskurs 1-3. För att utvärdera masterkurser skickas LinTek’s utvärdering till studenterna. Med hjälp av dessa utvärderingar arbetar studienämnden aktivt med att förbättra och förändra kurserna för studenternas bästa.

Vill du påverka din studiesituation? Engagera dig i Studienämnden! Kontakta då snordf@logistiksektionen.se