Annonser

Gör skillnad för andra - börja med läxhjälp

Inför höstterminen är det många familjer som vill ha hjälp med läxhjälp. Det gäller alla skolformer – allt från grundskolan till högskolan. Vill du som student ha en meriterande sysselsättning vid sidan av dina egna studier – kan du börja med läxhjälp hos Allakando

 

Snart drar höstterminen igång. Även om många fortfarande precis gått på ledighet – så är det många familjer som nu har börjat planera inför skolstarten. Det handlar naturligtvis om praktiska saker som inköp av skolmaterial, planering av hur barnen ska komma till skolan, men också om hur läxläsningen ska hanteras. På senare år har det blivit allt vanligare med läxhjälp i Sverige, ökningen har varit tydlig över hela landet.

 

Läxhjälp – höjer elevernas studieresultat

Svensk skola är i huvudsak mycket kompensatorisk. Vi har gratis skolgång, gratis skolmåltider och elever som är i behov av särskilt pedagogiskt stöd – har rätt till det. Det är bra och unikt för svensk del. Dessvärre så skiljer sig kvaliteten åt betydligt mellan olika skolor och klassrum i Sverige och alla elever får inte den undervisning som de formellt sett har rätt till. Ett bra sätt för att se till att eleverna hänger med i skolan är därför att de får hjälp med studiehjälp. 9 av 10 av eleverna som får undervisning av Allakando höjer sina betyg. 

 

Privatlärare som ofta själva är studenter

Allakandos lärare är i mycket stor utsträckning själva heltidsstudenter vid någon av landets universitet eller högskolor. Många ser det som ett en givande och intressant sysselsättning vid sidan av plugget – då det både är meriterande och en chans att dryga ut sitt studiemedel på. En annan stor aktör på läxhjälpsmarknaden är Smartstudies. Smartstudies är särskilt inriktade på mattehjälp och söker därför mattelärare. Klicka härför mer info om Smartstudies.

 

Flexibelt att syssla med läxhjälp hos Allakando

Den som är verksam hos Allakando har den stora förmånen att själv kunna styra över vilka tider den ska undervisa. Det är privatläraren tillsammans med eleven som lägger upp tider och upplägg, utan att huvudkontoret lägger sig i den frågan. Som lärare hos Allakando åtnjuter man därför en stor frihet – både avseende upplägg och form. 

 

Läxhjälp i alla ämnen

Allakando erbjuder undervisning för grundskola, gymnasium och högskola/universitet. Undervisningen är inte avgränsad till några särskilda ämnen – utan styrs efter den efterfrågan som finns hos eleverna. På universitet och högskolor handlar undervisningen ofta om studieteknik, uppsatsskrivande eller mer specifika ämneskunskaper inom olika discipliner exempelvis ekonomi, juridik eller pedagogik.

 

Många efterfrågar läxhjälp inför högskoleprovet

Högskoleprovet är för många en viktig andra chans att komma in på högre utbildning. Det kanske var så att man hade svårt att få bra betyg under gymnasiet och därför behöver en andra chans. Högskoleprovet genomförs både vårtermin och hösttermin – en gång på hösten och en gång på våren. Allakando erbjuder också läxhjälp inför högskoleprovet. Delvis genom undervisning inför provet, men också genom en digital kurs inför provet som är ett mycket bra sätt att mäta hur man ligger till i förhållande till sin målbild. Mer info här.