Samhällets logistik

Logistik handlar till stor del om att få rätt sak till rätt plats vid rätt tillfälle. Om du vill arbeta med logistiska utmaningar som gör samhället bättre och mer effektivare, då är Samhällets logistik något för dig. 

Samhällets logistik är ett kandidatprogram (180hp) på Linköpings universitet, Campus Norrköping. Till programmet söker sig studenter med breda förkunskaper inom olika ämnen vilket leder till mångsidiga kunskaper. 

Studenter som pluggat Samhällets logistik är duktiga på att arbeta operativt med logistik, exempel på detta är planering av räddningstjänst, sjukvård och all annan samhällsorienterad logistik. Den examinerade studenten kommer ta klivet in på ditt företag och se logistiklösningar ur ett nytt perspektiv. Kort och gott så har de en god kompetens likt en civilingenjör men med det operativa tänket. Allt du behöver för att optimera logistiklösningarna och skapa en högre lönsamhet på ditt företag!