För företag

Om ni som företag är intresserade av att komma in kontakt med studenter finns möjlighet till samarbeten. Det finns en mängd aktiviteter som vi kan göra tillsammans, om ni veta mer kontakta naringsliv@logistiksektionen.se

Alumner

Namn: Oscar Engberg
Utbildning: Samhällets Logistik, examen 2018.
Arbete: GDL Transport AB, Transportledare, Linköping

 

Hur ser en typisk arbetsdag ut?
Jag kan börja med att kort säga att GDL är ett företag som tillhandahåller transporter av olika slag. Jag transportleder bilar som tömmer slambrunnar och gör diverse olika spoljobb, exempelvis vid stopp i avlopprör. Mycket utav arbetet som dessa bilar gör är kommunuppdrag som GDL åtagit sig.

En typisk arbetsdag som transportledare är främst att se till att mina chaufförer jag transportleder har jobb att göra och att de jobben dem ska göra är planerade på bästa möjliga sätt, både vad det gäller arbetsuppgift och logistik, dvs. att rätt person, gör rätt jobb, i rätt ordning.

Vidare jobbar jag mycket med problemlösning mot kunder, chaufförer och uppdragsgivare, samt även bokningar från kunder. Till sist lägger jag mycket tid på att fakturera, då vi saknar en administratör som sköter den biten.

Vad är det mest utmanande med ditt jobb?
Just nu är det mest utmanande att se till att uppdragsgivarna blir nöjda gentemot de kontrakt vi skrivit med dem, då det är mycket som inte fungerat innan jag började. Detta försöker jag ta tag i, och vi gör sakta men säkert framsteg.

När jag började var ruttplaneringen ett stort problem, då det inte fanns någon tydlig struktur i hur de tidigare transportledarna gjorde detta. Det tog jag tag i och började göra körlistor som chaufförerna kör efter, vilket har ökat effektiviteten ansenligt. 

Vad fick dig att välja din utbildning?
Det var när jag jobbade på McDonalds. Jag var skiftledare och tyckte det var svårt att få någon bra effektivitet i arbetet. Jag märkte att de dagarna där jag lyckades få en bra struktur med mängden arbetare och deras positioner att allting fungerade väldigt mycket bättre. Då tänkte jag att logistik nog var rätt intressant.

Namn: Elias Strandell
Utbildning: Flygtrafik & Logistik, examen 2015
Arbete: System- och processutvecklare, konsult på Siemens Industrial Turbomachinery AB, Finspång

Hur ser en typisk arbetsdag ut?
När jag kommer till jobbet vid 08 och har startat upp börjar dagen med en kort daglig styrning, där vi samlas mina kollegor, vår chef och chefer från närliggande avdelningar och gör en avstämning hur verksamheten fortskrider och om några problem uppstått senaste dygnet.

Efter det är det väldigt varierande vad som sker, men oftast innehåller min dag mycket möten med andra människor i olika forum och projekt. Då Siemens är ett globalt företag är många möten av internationell karaktär. När jag inte har möten har jag oftast projektuppgifter eller egna projekt jag arbetar på, där jag senaste tiden till exempel jobbat med nyckeltal i vår organisation och hur dessa presenteras rent grafiskt i vårt analysverktyg.

Min arbetsdag tar vanligtvis slut vid 16.30, men det varierar ibland tidigare och ibland senare beroende på arbetsmängd. 

Vad är det mest utmanande med ditt jobb?Framförallt är det en utmaning att hitta en fungerande struktur att jobba efter. Min roll blandas in i många olika arbetsuppgifter vilket gör ett en struktur är enormt viktig att ha då arbetsuppgifterna kan vara helt skilda från varandra.

Dessutom är det en utmaning att hitta balansen i vilken service jag ska ge till kollegor både internt och externt. Skulle jag hjälpa alla med allt som jag blandas in i skulle min tid ätas upp av det och jag skulle inte ha tid över att leverera egna resultat till min avdelning. Därför är det viktigt att hitta var man ska dra gränsen för där man ska vara behjälplig mot där man uppmanar någon att göra arbetet själv men med viss guidning.  

Slutligen är det en utmaning att lösa vissa mer komplexa arbetsuppgifter. Sett till vad jag jobbar med skulle det vara bra med fler kurser inom IT och databashantering under tiden på FTL. Under min utbildning hade vi enbart en kort grundkurs i detta, men det är samtidigt en finess att jag inte har alla kunskaper för då får jag lära mig var dag och utvecklas kontinuerligt vilket är riktigt roligt! 
 

Vad fick dig att välja din utbildning?
Från allra första början ville jag bli flygledare och det var det som drev mig att söka just FTL i Norrköping. Efter att jag åkt ut under testfaserna beslöt jag mig för att stanna kvar och läsa programmets logistikprofil. Ett ämne jag inte alls hade tänkt närmare på innan utbildningen, men ett ämne som jag så här i efterhand är glad över att jag valde då det passar mig som person att jobba med och att det är ett centralt ämne i många organisationer.