Flygtransport och logistik

Kandidatprogrammet Flygtransport och logistik (tidigare Flygtrafik och logistik) är ett kandidatprogram (180hp) på Linköpings Universitet, Campus Norrköping.  Programmets fokus ligger på flygbranschen där det ur ett varierande perspektiv ska förbereda studenterna på att kunna planera, utforma, utveckla och kontrollera framtidens flygtransportsystem. 

För att kunna planera, styra och överblicka morgondagens flygtransportsystem ger utbildningen både analytisk förmåga och spetskunskaper inom flygtransport. Detta då många olika funktioner på en flygplats har att göra med flöden och hantering av dessa. Funktionerna kan inkludera flöden av flygplan, passagerare, frakt och hur bagage hanteras. Även om en stor del av fördjupningen som utbildningen erbjuder handlar om flygbranschen är logistikdelen av utbildningen generell och ger därför goda möjligheter för arbete med logistik inom andra områden.