Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle

Kommunikation, transport och samhälle syftar till att ge en bred kunskap inom teknik med inriktning mot Logistik, Trafik och Datakommunikation. Programmet är en 5-årig civilingenjör utbildning som efter tre års grundutbildning inom de obligatoriska ingenjörskurserna bl.a matematik inriktar studenterna till den inriktning/profil som de vill specialisera sig inom. Inriktningarna är Planering av försörjningskedjor, Trafikanalys samt Smarta städer. Kurser om optimering och simulering är viktiga i detta program. 

Planering av försörjningskedjor 
Varor och människor är alltid i rörelse och därför viktigt att den kommer fram på ett snabbt och smidigt sätt. I denna masterprofil fördjupar man sig i användandet och utvecklingen av transporter, schemaläggning, lokalisering för att bara nämna några.  Kunskaper som gör studenterna till specialister på området beräkningsbar logistik. 

Trafikanalys 
Trafiken är en mycket viktig del för att få vårt samhälle att fungera. Vi vill att trafiken ska gå snabbt och därför är den i ständig utveckling för att nöja alla på vägen. I denna profil analyseras resebeteende och mönster för att kunna göra ett välfungerande vägsystem. 

Smarta städer 
För ett bättre logistiksamhälle krävs det ny och förbättrad teknik. I denna profil studeras kommunikationssystem som samlar in och analyserar realtidsdata från bland annat fordon och vägar för att få en bättra förståelse var förbättringar kan göras. Det för att ge en mer hållbar resursanvändning av uppkopplade enheter.