STUDENTLIV

Föreningar

Familjen

Familjen är Logistiksektionens phadderi och nollans beskyddare. Familjen skyddar Nollan från Skurkeriet och ser till att Nollan får en bra start på studentlivet.

Escort

Escort är festeriet för Flygtrafik och logistik samt Samhällets logistik vid Campus Norrköping. Escort verkar för ett rikare studentliv och anordnar såväl sittningar, fester som andra aktiviteter.

3Cant

3Cant är civilingenjörernas festeri vid Linköpings universitet, campus Norrköping. Vi är elva studenter från de tre civilingenjörsutbildningarna i Norrköping: KTS, ED och MT. Trean i namnet kommer sig av att tre utbildningar delar på festeriet, c:et står för civilingenjör och Ant var den första maskoten i den första uppsättningen av 3Cant någonsin.

Engagera dig

Klassrepresentant

Syftet med studienämnden är att granska och upprätthålla god kvalité på utbildningen på Logistiksektionens program. Detta görs genom att aktivt verka för förbättring och utveckling av de kurser som ges samt genomföra utvärderingar av så gott som samtliga kurser som logistikstudenter läser. Studienämnden fungerar som en kanal mellan studenterna, examinatorerna och universitetsledningen.

För att kunna genomföra så många kursutvärderingar som möjligt av kurserna som sektionens studenter läser finns det klassrepresentanter i nästan alla klasser i årskurs 1-3. För att utvärdera masterkurser skickas LinTek’s utvärdering till studenterna. Med hjälp av dessa utvärderingar arbetar studienämnden aktivt med att förbättra och förändra kurserna för studenternas bästa.

Vill du påverka din studiesituation? Engagera dig i Studienämnden! Kontakta då snordf@logistiksektionen.se

Instagramkontot logistik_student

Logistiksektionen driver ett konto på Instagram där det går att följa en logistikstudent från någon av våra tre utbildningar under en vecka. Där går det att se hur en vecka för en logistikstudent kan se ut och få inblick i utbildning och studentliv. Om du skulle vilja ha kontot under en vecka, kontakta info@logistiksektionen.se

Hemmissionering

Hemmissionering går ut på att man åker hem till sin gamla gymnasieskola eller till någon annan gymnasieskola och berättar om sin utbildning, universitetet och studentlivet. Hur det är att vara student, flytta/bo i Norrköping mm. Resan (tur och retur) ersätts upp till 2000 kr eller så får man ett halvdagsarvode på 300 kr. Utöver det får man även en kompensation från sektionen på 500 kr i form av presentkort på egenvald butik per skola man besöker. Om du vill hemmissionera, kontakta rekrytering@logistiksektionen.se. För att se hur hela proceduren går till: klicka här.