Styrelsen


Victoria Eriksson
Ordförande
ordf@logistiksektionen.se
Jonas Berglund
Vice ordförande
viceordf@logistiksektionen.se
Wilma Söderberg
Kassör
kassor@logistiksektionen.se
Ola Andersson
Studienämndsordförande
snordf@logistiksektionen.se
Alice Neu
Vice studienämndsordförande
vicesnordf@logistiksektionen.se
Veronika Andrijevic
Informations- och marknadsföringsansvarig
info@logistiksektionen.se
Erik Johansson
Rekryteringsansvarig
rekrytering@logistiksektionen.se
Ida Gärling
Näringslivs- och alumniansvarig
naringsliv@logistiksektionen.se
alumni@logistiksektionen.se
Mikael Fredriksson
Arbetsmiljöombud
amo@logistiksektionen.se
Marika Wallén
Festerichef 3Cant
3cant@logistiksektionen.se
Ilda Druskic
Projektledare LOGIN
projektledare@logistiksektionen.se
Niklas Waldt
Festerichef Escort
escort@logistiksektionen.se