Styrelsen


Daniel Hedberg
Ordförande
ordf@logistiksektionen.se
Victoria Eriksson
Vice ordförande
viceordf@logistiksektionen.se
Lina Fredriksson
Kassör
kassor@logistiksektionen.se
Isak Leek
Studienämndsordförande
snordf@logistiksektionen.se
Ola Andersson
Vice studienämndsordförande
vicesnordf@logistiksektionen.se
Nahal Gholami
Informations- och marknadsföringsansvarig
info@logistiksektionen.se
Ina Eriksson
Rekryteringsansvarig
rekrytering@logistiksektionen.se
Ida Gärling
Näringslivs- och alumniansvarig
naringsliv@logistiksektionen.se
alumni@logistiksektionen.se
Amanda Aasa
Arbetsmiljöombud
amo@logistiksektionen.se
Sara Erlander
Festerichef 3Cant
3cant@logistiksektionen.se
Ilda Druskic
Projektledare LOGIN
projektledare@logistiksektionen.se
Johan Kempe
Festerichef Escort
escort@logistiksektionen.se