Styrelsen


Anna Danielsson
Ordförande
ordf@logistiksektionen.se
Märta Berggren
Vice ordförande
viceordf@logistiksektionen.se
Astrid Wänstedt
Kassör
kassor@logistiksektionen.se
Malin Corneliusson
Studienämndsordförande
snordf@logistiksektionen.se
Anna Hillberg
Vice studienämndsordförande
vicesnordf@logistiksektionen.se
Bengt Wong
Rekryteringsansvarig
rekrytering@logistiksektionen.se
Elise Lord
Näringslivs- och alumniansvarig
naringsliv@logistiksektionen.se
alumni@logistiksektionen.se
Mattias Almlöf
Arbetsmiljöombud
amo@logistiksektionen.se
Bodil Hardangen
Informations- och marknadsföringsansvarig
info@logistiksektionen.se
Emma Luscher
Festerichef Escort
escort@logistiksektionen.se
Gustav Sedvalsson
Festerichef 3Cant
3cant@logistiksektionen.se