Sektionen för logistikprogrammen vid Linköpings Tekniska Högskola

kts-rgb

Kommunikation, Transport och Samhälle

Civilingenjör, 300 hp

Flygtransport och Logistik

Kandidatprogram, 180 hp

Samhällets
Logistik

Kandidatprogram, 180 hp