Vi säger välkomna till en del av den nya styrelsen 2019!

Ny Ordförande är Jonas Berglund KTS2
Ny Vice Ordförande är Richard Hållberg SL2
Ny Studienämndsordförande Alice Neu KTS4
Ny Vice Studienämndsordförande är Ludwig Gardebrand KTS2
Ny projektledare för LOGIN är David Eriksson KTS2