Sektionen

Logistikstyrelsen är styrelsen för studenter vid något av programmen Samhällets Logistik, Flygtransport och Logistik, Civilingenjör Kommunikation, Transport och Samhälle samt masterprogrammet Intelligent Transport System and Logistics. Logistiksektionen jobbar för att förbättra dessa utbildningarna men också för anordna aktiviteter och event så att tiden bredvid skolan skall bli så rolig som möjlig. 

Styrelsen

Emmy Norberg
Ordförande
ordf@logistiksektionen.se

Gry Björkman
Vice Ordförande
viceordf@logistiksektionen.se

Niklas Berkesten
Kassör
kassor@logistiksektionen.se

Tilda Trulsson
Studienämndsordförande
snordf@logistiksektionen.se

Lisa Ekroth
Vice Studienämndsordförande
vicesnordf@logistiksektionen.se

Simon Ericson
Näringslivsansvarig
naringsliv@logistiksektionen.se

Linus Carlsson
Projektledare LOGIN
projektledare@logistiksektionen.se

Cristoffer Karlsson
Tryck & PR
info@logistiksektionen.se

Jonas Larsson
Rekryteringsansvarig
rekrytering@logistiksektionen.se

Lisa Trange
Arbetsmiljöombud
amo@logistiksektionen.se

Manuel Kabro
Alumniansvarig
alumni@logistiksektionen.se

Jessica Sundberg
Eventansvarig
event@logistiksektionen.se