Sektionen

Logistikstyrelsen är styrelsen för studenter vid något av programmen Samhällets Logistik, Flygtransport och Logistik, Civilingenjör Kommunikation, Transport och Samhälle samt masterprogrammet Intelligent Transport System and Logistics. Logistiksektionen jobbar för att förbättra dessa utbildningarna men också för anordna aktiviteter och event så att tiden bredvid skolan skall bli så rolig som möjlig. 

Styrelsen

Lovisa Härold
Ordförande
ordf@logistiksektionen.se

Vilma Björk Öhrfelt
Vice Ordförande
viceordf@logistiksektionen.se

Samuel Hjorth
Kassör
kassor@logistiksektionen.se

Johan Persson
Studienämndsordförande
snordf@logistiksektionen.se

Daniel Vallin
Vice Studienämndsordförande
vicesnordf@logistiksektionen.se

Rebecca Linder
Näringsliv- och alumniansvarig
naringsliv@logistiksektionen.se

Josefine Nyberg
Festerichef Escort
escort@logistiksektionen.se

Izabel Wikner
Festerichef 3Cant
3cant@logistiksektionen.se

Ella Smith
Arbetsmiljöombud
amo@logistiksektionen.se

Erik Johansson
Projektledare LOGIN
projektledare@logistiksektionen.se

Simon Karlsson
Informations- och marknadsföringsansvarig
info@logistiksektionen.se

Tobias Aspegårdh
Rekryteringsansvarig
rekrytering@logistiksektionen.se