Sektionen

Logistikstyrelsen är styrelsen för studenter vid något av programmen Samhällets Logistik, Flygtransport och Logistik, Civilingenjör Kommunikation, Transport och Samhälle samt masterprogrammet Intelligent Transport System and Logistics. Logistiksektionen jobbar för att förbättra dessa utbildningarna men också för anordna aktiviteter och event så att tiden bredvid skolan skall bli så rolig som möjlig. 

Styrelsen

Richard Hållberg
Ordförande
ordf@logistiksektionen.se

Lovisa Härold
Vice ordförande
viceordf@logistiksektionen.se

Samuel Hjorth
Kassör
kassor@logistiksektionen.se

Ludwig Gardebrand
Studienämndsordförande
snordf@logistiksektionen.se

Johan Persson
Vice Studienämndsordförande
vicesnordf@logistiksektionen.se

Simon Karlsson
Informations- och marknadsföringsansvarig
info@logistiksektionen.se

Tobias Aspegårdh
Rekryteringsansvarig
rekrytering@logistiksektionen.se

Rebecca Linder
Näringsliv- och alumniansvarig
naringsliv@logistiksektionen.se

Ella Smith
Arbetsmiljöombud
amo@logistiksektionen.se

Josefine Nyberg
Festerichef Escort
escort@logistiksektionen.se

Izabel Wikner
Festerichef 3Cant
3cant@logistiksektionen.se

David Eriksson
Projektledare EDGB Login
projektledare@logistiksektionen.se