Sektionen


Logistikstyrelsen är styrelsen för studenter vid något av programmen Samhällets Logistik, Flygtransport och Logistik, Civilingenjör Kommunikation, Transport och Samhälle samt masterprogrammet Intelligent Transport System and Logistics. Logistiksektionen jobbar för att förbättra dessa utbildningarna men också för anordna aktiviteter och event så att tiden bredvid skolan skall bli så rolig som möjlig.