Näringsliv


Varför ska ni rekrytera en av oss?

Civilingenjör i kommunikation, transport och samhälle

För att samhället ska fungera optimalt ställs idag allt högre krav för kommunikation och handel. Studenter vid civilingenjörsprogrammet Kommunikation, transport och samhälle utbildar sig till att bli experter på att förbättra och optimera flöden i såväl enskilda företag som i samhället i stort. Genom en gedigen matematisk grund har studenterna djupgående kunskaper inom simulering, optimering samt styrning av logistik- och kommunikationssystem. Studenterna läser även kursen inom bland annat industriell ekonomi, reglerteknik och signalbehandling vilket ger en ansenlig kombination av kompetenser.

Utöver det lär sig studenterna genom arbetssättet som tillämpas att tänka på ett analytiskt och rationellt sätt. Kvantitativ logistik, trafikinformation samt data- och telekommunikation är de masterprofiler som studenterna kan välja mellan vilket resulterar i att studenter från kommunikation, transport och samhälle kan ta sig an de utmaningar som finns inom alla logistikens områden.

Kandidatprogrammet i flygtransport och logistik

För att en flygplats alla funktioner skall fungera optimalt krävs i allra högsta grad logistik och strategier för hur dessa moment skall vävas samman på bästa sätt. Det är här studenterna med en examen från kandidatprogrammet i Flygtransport och Logistik har sin spetskompetens. Utbildningen ger dels en förståelse för hur flygsektorn fungerar genom kurser som flygbolagets logistik, trafikinfrastruktur, säkerhet och planering samt planering av flygplatser.

Genom kurser inom områden som logistik och lönsamhetsanalys, optimering och simulering av logistiksystem ges den kompetens som kan krävas för att utveckla flygbranschen och göra den bättre. Den breda kunskapen studenten får genom utbildningen gör det även möjligt att arbeta inom andra branscher som ka nytta av en kvalificerad logistiker.

Kandidatprogrammet i samhällets logistik

För att näringsliv och samhället i sin helhet skall fungera är logistik en bärande faktor. Den kompetens inom logistik som krävs har studenter med en examen från kandidatprogrammet i Samhällets logistik. Utbildningen är uppbyggd av fyra delområden, ekonomi, matematik, teknik och samhällsvetenskap som alla behandlas med fokus på logistik vilket skapar ett helhetstänk. Studenterna läser allt ifrån samhällsplanering och cost benefitanayls till optimering och industriell ekonomi. Stort fokus läggs på arbeten i projektform där studenterna lär sig samarbeta och lösa problem i grupp.

Då utbildningen är mycket bred har studenterna möjlighet att mot slutet av utbildningen skaffa sig spetskompetens inom något av de fyra delområdena. Resultatet blir att studenter från kandidatprogrammet i samhällets logistik kan analysera problem på samma sätt som ingenjören, har ekonomens förståelse för företag och företagsamhet samtidigt som en bred förståelse av omvärlden skapats genom utbildningens samhällsvetenskapliga innehåll.  

Om ni som företag är intresserade av att komma in kontakt med studenter finns möjlighet till samarbeten.

Det finns en mängd aktiviteter som vi kan göra tillsammans, och vill ni veta mer så kontakta  naringsliv@logistiksektionen.se