Ny Ordförande, Vice ordförande, Studienämndsordförande och Vice studienämndordförande 2017 har tillträtt!

Ny ordförande är Anna Danielsson KTS2.
Ny Vice ordförande är Märta Berggren SL2.
Ny Studienämndsordförande är Malin Corneliusson SL2
och slutligen är ny Vice Studienämndsordförande Anna Hillberg FTL1.