Mingel och Mat

Idag håller Logistiksektionen i Mingel och Mat.
Eventet hade premiär förra året och var väldigt populärt!
Även i år kommer studenter som har anmält sig att träffa och lyssna på alumners berättelser ord eras studietid och nuvarande arbete.

Efter eventet kommer Logistiksektionen att hålla i en pub, kom dit och mingla till stängning!

2018-12-04