Förändring av stadgar

Hej medlemmar i Logistiksektionen!

Styrelsen vill se över sektionens stadgar inför kommande Vårmöte. Bakgrunden är att sektionens verksamhet behöver utvecklas och därmed förändras. Bland annat behöver arbetet med LOGIN förenklas och styrelseposterna ses över, men även stadgarnas tydlighet gentemot phadderi och festerier behöver öka.

Styrelsen vill därför tillsätta en arbetsgrupp med syfte att gå igenom stadgarna och lägga fram ett förslag på nya stadgar. Gruppen bör ha en bredd av personer med olika perspektiv och synsätt; styrelsemedlemmar, representanter från festerier och phadderi samt intresserade sektionsmedlemmar.

Är du intresserad av att utveckla sektionens verksamhet som grundar sig i stadgarna? 
Är du delaktig i någon av sektionens verksamheter och vill förändra något?

Skicka ett mejl till ordf@logistiksektionen.se, så sammankallas du till ett möte där vi går igenom förutsättningar och det fortsatta arbetet. Tidigare styrelsemedlemmar eller medlemmar med god koll på sektionens verksamhet är särskilt inbjudna.