Kommunikation, Transport och Samhälle


Kommunikation, transport och samhälle

Kommunikation, transport och samhälle syftar till att ge en bred kunskap inom teknik med inriktning mot Logistik, Trafik och Datakommunikation. Efter tre års grundutbildning inom de obligatoriska ingenjörskurserna inriktar sig studenterna mot den inriktning/profil som de vill specialisera sig inom. Inriktningarna är Data- och telekommunikationssystem, Kvantitativ logistik samt Trafikinformatik.

Data- och telekommunikationssystem

Internet är ett av de mest komplexa system som människan byggt och utgör idag en mycket viktig del i samhällets infrastruktur. På profilen Data- och telekommunikation lär man ut metoder och verktyg för att analysera och designa kommunikationsnätverk. Profilen fokuserar på trådlösa och mobila nätverk som står för en växande andel av kommunikationen i samhället.

Kvantitativ logistik

Logistik handlar om att effektivisera flödet av varor eller människor mellan olika punkter. På profilen fördjupas kunskaper i att använda och utveckla metoder som beräknar bästa lösningen vid bland annat planering av transporter, schemaläggning och lokalisering. Kunskaper som gör studenterna till specialister på området beräkningsbar logistik.

Trafikinformatik

I denna profil studeras persontransporter och hur olika trafiksystem kan planeras och styras. Målet är att förbättra effektiviteten, framkomligheten, säkerheten och miljön i systemen. Speciellt studeras hur informationsteknologi och telekommunikation kan utnyttjas i kommunikation mellan trafikanter/fordon och trafiksystem. Studenten erhåller också kunskaper om hur trafikmodeller kan användas för att simulera trafiksystemens funktion.